Thursday, October 15, 2009

Stubborn Spline won't smooth?

Have you ever tried Create Spline from Selection, and got a spline with stubborn vertices which just don't go smooth no matter in Smooth/Bezier/Bezier corner? I had been troubled by this since long ago but never really find a solution till today....

yeah, it's pretty simple to solve it:
1) select the spline, goto Segment
2) right-click, choose the "Curve" from the quad-menu.

Voila, the spline is now smooth! ^^

1 comment:

thành nguyễn said...


Sau khi tắm rửa sạch sẽ, hắn đến nằm trên một tảng đá, ngẩng đầu nhìn

trời, hồi tưởng lại Ngưng khí tam thiên có ghi lại một loại tiên thuật.

Trên Ngưng khí tam thiên có ghi lại một loại “ẫn lực thuật”. Nó thuộc

loại tiên thuật cơ bản nhất, chỉ cần đạt tới tầng thứ nhất ngưng khí kỳ

thì có thể sử dụng.

Dù sao Hằng Nhạc phái đã thống nhất Triệu quốc được 500 năm, hiện tại

tuy có xuống dốc nhưng vẫn tồn tại rất nhiều pháp môn tu tiên. Về cơ
dịch vụ kế toán thuế trọn gói
trung tâm kế toán tại tphcm
ngoduong
học kế toán tại cầu giấy
kế toán cho giám đốc
chung cư newskyline văn quán
chung cư goldmark city
dịch vụ kế toán trọn gói
học kế toán phần mềm misa
học kế toán thực hành
meomeo007 01embesexy
trung tâm kế toán tại hà đông
chung cư hà nội
trung tâm kế toán tại thanh xuân
dịch vụ kế toán thuế
dịch vụ báo cáo tài chính

bản, các nội môn đệ tử có thể tuỳ ý đi đến tàng kinh các lựa chọn pháp

môn tu luyện nhưng phần lớn họ được các vị trưởng bối khuyên bảo lựa

chọn kiếm tu.

Toàn bộ tu vị của một kiếm tu đều đặt ở một thanh phi kiếm. Tuy ngày sau

tu luyện sẽ có nhiều gian nan nhưng uy lực rất mạnh, lại dễ dàng nắm