Thursday, July 23, 2009

Create Falling Leaves using 3dsmax Particle Part 1

This simple tutorial will contain two parts. In Part 1 here we will setup a particle event to simulate the leaves fall and stop on the ground. The next part will show you how to use a pre-modeled tree and make its leaves blow off by wind and fall onto the ground.


Concept
Let's talk about the concept first. We will have leaves (Particle) falling from a tree (PF Source 01) and stop on the ground (deflector) once the leaves hit (Collision event) the ground. So we will end up having:
 1. 1 x Particle Flow Source (Particle, PF Source 01)
 2. 1 x SpaceWarps (Deflector)
 3. 1 x Particle Event (Collision)
Alright, we should be clear at this point, let's start to do it!


Creating Particle
 1. Open Particle View by hitting "6" key on your keyboard or Graph Editors > Particle View
 2. Drag a Standard Flow from the Depot, into Event Display. A PF Source 01 will be created on the origin.
 3. Now try to slide your time slider back and forth, you will see in the viewport the particles generated from PF Source 01 are moving down at Z-axis.
 4. Ok, it works pretty fine but we should move the PF Source 01 higher so that we can create a Ground object in the next step.
 5. Close Particle View.

Ground

 1. Now, create a Deflector (Create > SpaceWarps > Deflectors > Deflector) to use as ground, where we will make the leaves stop falling once they collides with the ground.
 2. Name it Ground_01.
 3. Place this Deflector right beneath the PF Source 01, its size to be set to cover all particle.

Setting up Particle Event

 1. Open Particle View.
 2. Drag a Collision from the Depot into our Event 01 (see image below), you can place it anywhere, its position makes no difference.
 3. Now under Collision parameter, click Add and pick our Ground_01 (see image below).
 4. Try to slide our time slider again, you will now notice the particle being bounced off at the point they hit Ground_01. This is not something we wanted, but we're almost there.
 5. Next, while we still have Collision event selected, go to Test True if Particle > Collides > Speed > Stop (see image below).
 6. Now run the time slider again.
 7. Voila! Our particle now stop when they hit Ground_01.

To be continue... Part 2.

4 comments:

Anonymous said...

So.. Thumbs up for the first part of this tutorial.. but where is part 2?

blog said...

PART2????? PLEASE

Anonymous said...

part 2 please.....

thành nguyễn said...


tự biết, chặt đứt tất cả việc phàm trần có thể chỉ là việc nhỏ nhưng

tuyệt đối không thể đoạn tuyệt được thân tình của Phụ Mẫu.
dịch vụ kế toán thuế trọn gói
trung tâm kế toán tại tphcm
ngoduong
học kế toán tại cầu giấy
kế toán cho giám đốc
chung cư newskyline văn quán
chung cư goldmark city
dịch vụ kế toán trọn gói
học kế toán phần mềm misa
học kế toán thực hành
meomeo007 01embesexy
trung tâm kế toán tại hà đông
chung cư hà nội
trung tâm kế toán tại thanh xuân
dịch vụ kế toán thuế
dịch vụ báo cáo tài chính

Than nhẹ một tiếng, Vương Lâm vỗ vỗ quần áo đứng lên.

Nhãn thần sáng loáng nhìn về bốn phía, lúc này đây hắn đã nhận thấy cảnh

vật trong mộng cảnh giới đều bất đồng. Trước đây hắn nhìn không ra có

gì kỳ lạ nhưng hiện tại có thể phát hiện những vật sáng đều ẩn chứa linh

khí lưu động. Tuy không cảm giác được rõ ràng những biến hoá cụ thể

nhưng so với trước đây thì giống như một người mù đã khôi phục được thị

lực như bình thường.

Đang quan sát thì cảm giác tê liệt xuất hiện, nhưng lần này cảm giác

cũng có đôi chút yếu đi. Mặc dù vẫn còn đau đớn nhưng cũng không đến nỗi

toát cả mồ hôi hột.